Deze site is tegenwoordig een archief over Nederlandse hiphop vroeger en krijgt geen updates meer. Zowel de site als forum zijn te tof geweest om niet online te houden.
Index   -   Actieve onderwerpen   -   Beleid   -   Zoeken   
 Index / Algemene zaken /   [Pagina: 1 2 3 4 [5] 6 7 ]
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op woensdag 11-06-2008 om 21:34:33
@ Swike
Die Bram Vermeulen shit dig ik wel, je moet deze argumenten niet onderschatten..maar volgens mij is dit niet in strijd met de heilige geometrie..

De heilige geometrie is meer de wiskundige verklaring voor alle vormen en potentieelen in het heelal..

ik zal in stappen wat info droppen..We gaan terug in de tijd waar de oude volkeren ons vertelen dat Moeder Aarde en het gehele Universum ontstaan zou zijn vanuit een spel tussen de "Oerwateren" en een "Kosmische Slang". Volgende diezelfde oude volkeren, zou het hele Universum tevens één groot muziekstuk zijn, als één groot vibrerend geheel. Dit grote vibrerende geheel werd door de Oude Grieken de ether genoemd en zou een onuitputtelijke bron van energie zijn. Ether wordt ook wel het "vijfde element" genoemd, naast aarde, water, vuur en lucht. Alles zou binnen de ether in verbinding met elkaar staan en jij en ik zijn onderdeel van dit grote muziekstuk! De wetenschap heeft aangetoond dat materie is opgebouwd uit vibrerende structuren van de vijf platonische vormen, die volgens de naamgever Plato gelijk zouden staan met de vijf elementen waaruit de wereld opgebouwd zou zijn. Deze golven die aan de basis staan voor deze vormen, zijn spiraalvormige golven, die inde Heilige Geometrie beter bekend staan als "Gulden Snede" spiralen. Deze golven zijn elektromagnetische golven en zijn puur Licht. Als deze golven met een bepaalde snelheid trillen, kunnen deze door ons worden waargenomen als de kleuren van regenboog. Trillen ze met een lagere frequentie dat nemen wij dit waar als materie. Als dit licht zich vrij kan verplaatsen noemen we het vrije energie. "Gestold of bevroren licht" kan zich minder verplaatsen in een beperkte ruimte en dit noemen wij materie. Dit is dus ook nog energie, alleen dan met een lagere frequentie. Blijkbaar staan de ether en zijn Gulden Snede golven aan de basis voor onze materiele wereld. Zouden de oude volkeren dit bedoelt hebben met de onuitputtelijke "Oerwateren" en de "Kosmische Slang"?

Alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, die aan de basis staan voor het schrijven van de oorspronkelijke bijbel, zijn schaduwen geprojecteerd in een tetraëder van een Gulden Snede spiraal. De wezens die aan de basis stonden van het Hebreeuwse Alfabet wisten dus blijkbaar van het grote muziekstuk af en verwerkte de "Gulden Snede", of terwijl de "Kosmische Slang", in deze Heilige Taal.


De geometrische vormen en de "Gulden Snede" die de elektromagnetische trillingen vanuit de ether manifesteren vinden wij dus terug in heel de natuur.
Als deze trillingen vanuit de ether de bron zijn van de geometrische vormen, dan dragen zij waarschijnlijk de informatie in zich, hoe zij zich manifesteren. Deze "Gulden Snede" golven zijn dus ook informatie (over)dragers, daarom wordt "Heilige Geometrie" dus ook wel de "Taal van het Licht" genoemd. Onze voorouders waren zeer bekend met de "Taal van het Licht". Zij bouwden hun gebouwen en rituele plekken met deze kennis, omdat zij wisten dat dit de brug was tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Als we het voorgaande goed hebben doorgelezen, dan concluderen we daar dus uit dat wij mensen eigenlijk letterlijk Lichtwezens zijn, bestaande uit allerlei elektromagnetische trillingen opgebouwd vanuit Gulden Snede golven. Het is dan ook niet gek om te denken dat wanneer wij bewust zijn van deze Gulden Snede golven, constant de drang hebben in frequentie te gaan verhogen. Met andere woorden, we worden ons bewust van deze bewustzijnsvergroting. Hierdoor krijgen we in allerlei universele wetten meer inzicht en via dit natuurlijke en universele proces liften we naar een steeds hoger niveau. Als dit de weg naar groei is, dan kan dit ook de weg zijn, maar dan in omgekeerde volgorde, naar stagnatie. Wanneer je bijvoorbeeld een nare ervaring heb opgedaan in je aardse leven en moeite heb om deze ervaring te aanvaarden, dan zal dit stuk wat in jou energieveld is opgeslagen een steeds lagere trilling krijgen. Net zolang totdat deze trillingen vanuit de ether zich gaan manifesteren op materialistisch niveau. Het kan dan een ziekte of aandoening in of op het lichaam worden.

We hebben gelezen dat Heilige Geometrie is op gebouwd uit Gulden Snede golven vanuit de ether. Als je de ene kant door de deur kunt, dan kan het ook andersom. Wanneer we dus een geometrische code hebben die bepaalde informatie in zich draagt, dan kan deze de ook de informatie overdragen naar de ether.

Door dit toe te passen en te gaan "spelen" met frequenties gaan we de "Kosmische Harp" bespelen en dit maakt ons tot bewuste deelnemers van het "grote muziekstuk van het Universum". Niet langer als het publiek maar op het toneel!!!

Op de volgende pagina's kun je lezen hoe Drunvalo Melchizedek de basis van het ontstaan van materie uitlegt met Heilige Geometrie.
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op woensdag 11-06-2008 om 22:14:46


De code van de Flower of Life bevat eigenlijk alle wijsheid van het universum, op precies dezelfde wijze zoals onze genetische code zit opgesloten binnen onze eigen DNA.
Deze geometrische code gaar veel verder dan de gewone vorm van onderricht en gaat zelfs dieper dan de structuur van de werkelijkheid. Alle harmonische afgeleiden van licht, geluid en muziek zijn aanwezig in deze geometrische structuur, die zichtbaar is als een holografisch patroon die vorm geeft aan zowel atomen als aan sterrenstelsels.
Deze afbeelding is over de gehele wereld in gebruik en wordt in alle grote religies teruggevonden.
Oude beschavingen wisten hoe ze toegang tot deze wijsheid konden krijgen die verborgen zat in dit geometrische patroon en het verhaal gaat dat dezelfde kennis reeds eerder gebruikt werd door de bouwers van de piramide. Deze zelfde geometrische code bevat aanwijzingen hoe hoogontwikkelde rassen door ruimte en tijd konden reizen.


Tempel van Abydos. Het Flower of Life patroon werd door de Ouden als zeer heilig beschouwd, zodat ze het geheim hebben gehouden. Alleen in een paar bekende Egyptische plaatsen werd het teruggevonden. Toen Seti I zijn Tempel van Abydos wilde bouwen werd er een oudere tempel blootgelegd en in deze oude tempel werd het Flower of Life symbool ontdekt. Seti I besloot de oude tempel niet te vernietigen en bouwde Abydos in een L-vorm om de oude tempel te sparen.


Tempel van Osirion. De tempel die Seti I had ontdekt was de Tempel van Osirion. Duidelijke Flower of Life symbolen zijn nog steeds in de tempel te bewonderen. Maar toeristen die Abydos bezoeken mogen de achterzijde van de tempel niet bekijken, want het Egyptische Ministerie van Antiquiteiten heeft nog steeds geen uitleg gegeven wat deze Egyptische Reliëfs zouden kunnen betekenen.
Dus blijft tot nu toe de betekenis van dat symbool verborgen voor de ambtenaren. Ofschoon de legende vertelt hoe binnen deze muren van Egypte's oudste monumenten een behoorlijk geavanceerde sekte heeft bestaan die zijn leerlingen het meest mystieke onderricht aller tijden heeft gegeven.

De Alchemie begint
Je wordt nu toegelaten tot het onderricht van de oude mystieke school van het Rechteroog van Horus. Hier helpen wij jou stapsgewijs om deze oude Flower of Life symbool te maken. Dit symbool is eigenlijk een hologram en bevat alle kennis die er bestaat op dit punt van onze dimensie en reikt nog veel verder.
Dit symbool is samengesteld uit diverse specifieke hoeken, uit driedimensionale vormen, patronen en bewegingen en eigenlijk zit alles van leven opgesloten binnen dit symbool.

De bewegingen die in het Flower of Life symbool zijn volgen een behoorlijk nauwkeurige reeks van draaiingen, die als ze goed op elkaar zijn afgesteld een voertuig in beweging brengen die ons lichaam omgeeft, namelijk de Mer-Ka-Ba, waarvan men zegt dat het je in staat stelt om door de multidimensionale ruimte te reizen, totaal onafhankelijk van de aan ons bekende natuurwetten.

Mer-Ka-Ba van ons sterrenstelsel.
In de oude tijd bestudeerden de ingewijden de patronen die binnen in het Flower of Life symbool zitten en ontdekten geometrische figuren die in het hele leven voorkwamen, van het elektron die rond een atoomkern cirkelde tot de rotatie van ons Melkwegstelsel. Terwijl de informatie van het Rechteroog van Horus ging over het kennisaspect van het universum (het mannelijke levensprincipe) ging de training van het Linkeroog van Horus veel meer over het trainen van de intuïtieve mogelijkheden van de leerling en het bracht daarmee het emotionele cq vrouwelijke aspect van iemands leven in balans. En op deze wijze verkreeg de ingewijde een diep inzicht en de kans om al zijn/haar angsten te overwinnen.

Een van de geheimen van het visuele aspect van de geometrie waar je mee gaat werken is dat terwijl zij ons in een tweedimensionale vorm toeschijnen, net alsof je ze op een vel papier zou tekenen, ze toch met de vormen die ze ons laat zien in een driedimensionaal vlak bewegen.
De tweedimensionale geometrie zijn net als schaduwbeelden van driedimensionale werkelijkheden.

Het wordt een uitdaging voor je om dwars door de 2D afbeeldingen, de 3D werkelijkheid erachter te visualiseren, op dezelfde wijze zoals ontwerpers modellen en projecties gebruiken om ze bij het visualiseren van de tussenliggende ruimte te helpen om de dingen te zien die ze willen bouwen. Deze interactieve ervaring zal je helpen om de geometrische vormen te ontwaren die gebruikt zijn bij de bouw van allerlei soorten van gebouwen, inclusief de Grote Piramide van Gizeh en het zal je helpen om jouw eigen conclusies te trekken met betrekking tot wie, hoe, wanneer en waarom deze gebouwen gemaakt zijn.

>>>>>>>
[ Dit bericht is gewijzigd door op 11-06-2008 @ 22:35:56 ]
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op woensdag 11-06-2008 om 22:35:08
Het onderricht begint met een patroon dat twee soorten lijnen kent: rechte lijnen die mannelijke energie voorstellen, en gebogen lijnen die het vrouwelijke aspect vertegenwoordigen.


De ultieme vrouwelijke lijn ontwikkelt zich door de dimensies heen tot een cirkel en daarna verder tot een BOL.De mannelijke lijn ontwikkelt zich tot een vierkant en daarna verder tot een KUBUS.Het is belangrijk er aan te denken dat intuïtie, inspiratie, voorstellingsvermogen en open staan voor nieuwe ontdekkingen essentiële kwaliteiten zijn van creatieve aardwezens, grote piramide bouwers en ruimtereizigers. Reis met ons mee wanneer wij door ruimte en tijd reizen naar het begin van de Schepping.De Oude Wijsheid vertelt ons dat er in den beginne niets anders was dan Geest in de Grote Leegte. We zullen beginnen op het punt waar Geest voor het eerst bewust wordt en inziet dat Het bestaat, op het moment dat Het Zijn eigen toestand zag.
Om dit te kunnen is het nodig om onderscheid te kunnen maken; om het verschil in te zien tussen Zelf en Niet-Zelf.

Stel je eens voor dat jij in de diepe, diepe, donkere ruimte bent met alleen maar duisternis in alle richtingen tot ver in de oneindigheid. En dan neem je het besluit om jezelf te gaan verplaatsen. Maar hoe doe je dat?

Als je jezelf van hier naar daar verplaatste, hoe wist je dan dat je dat deed? Of wanneer jij jezelf omdraaide, hoe wist je dan dat je dat deed? Je moet toch eerst een oriëntatiepunt of een bepaald vast punt hebben om van daaruit te bewegen?
En van daaruit begin je te bewegen. En omdat er maar één punt is, is het onmogelijk om je ergens anders naar toe te verplaatsen omdat het onmogelijk is het verschil tussen het eerste en het tweede punt te kennen.

We hebben geleerd dat wij allemaal een zesde zintuig hebben dat het ons mogelijk maakt om onszelf in de duisternis te oriënteren; om intuïtief een bepaalde afstand te voelen. Het is misschien maar een centimeter, een meter of zelfs nog langer, maar op een bepaald punt laat ons zesde zintuig ons in de steek.
Heb je wel eens, zonder dat je dat kon horen of zien, het gevoel gehad dat er iemand in de kamer was? Dat iets 'anders' aanvoelde? Dat is nu jouw zesde zintuig.
Er wordt verteld dat de leerlingen van de Mysterie Scholen geleerd werden om dit zesde zintuig te vergroten en het zelfs tot op een afstand van wel negen meter konden projecteren, de afstand waarvan zij geloofden dat het de afstand was tot aan de rand van ons persoonlijk energieveld.

Nu, ga terug naar jouw plekje in die diepe, diepe, donkere ruimte. Overal om je heen is de oneindigheid. Dan besluit je om jezelf te gaan verplaatsen. Stel je dan voor dat je precies in het midden staat van een horizontaal vlakke ruimte, zoiets als een glasplaat.
Zie die glasplaat als een vierkante wijzerplaat. Linksvoor is 10 uur en rechtsvoor is 2 uur; linksachter is 8 uur en rechtsachter is 4 uur. Projecteer jezelf in gedachten, zwevend in de ruimte naar voren, naar achteren, naar boven en naar beneden.

Bol met lijnen in vier richtingen.Visualiseer of teken nu jouw eerste lijn naar voren toe naar 10 uur en naar achteren toe naar 4 uur zodanig dat je een rechte lijn vormt op de vlakke glazen wijzerplaat en 10 uur met 4 uur verbindt. Doe hetzelfde met de tweede lijn die 2 uur met 8 uur verbindt. Teken op het uiteinde van alle lijnen pijlpunten, die de richting aangeven waarin jij jezelf verplaatst hebt.Vervolgens projecteer je een even lange lijn, vanuit jouw middelste punt van bewustzijn vanaf de glazen wijzerplaat recht naar boven.Daarna ook een even lange lijn naar beneden.Visualiseer of teken nu vier lijnen die de vier hoekpunten met elkaar verbinden (10, 2, 4, en 8 uur).


PIRAMIDE

Teken dan van elk hoekpunt een lijn naar de pijlpunt van de lijn naar boven; zo onstaat er een piramide.


OCTAEDER

Doe nu hetzelfde naar beneden toe. Er is een octaëder ontstaan, één van de vijf vormen die tezamen de Platonische Vormen genoemd worden en waarvan men denkt dat die door de Meester Bouwers in de oudheid zijn gebruikt.De volgende stap is om deze octaëder in jouw gedachten te laten draaien om drie assen. Door bijvoorbeeld een handzame versie van een octaëder tussen je twee wijsvingers vast te houden.Houd het eerst tussen de 10 uur en 4 uur as vast en laat het dan draaien, daarna houd je het vast bij het bovenste en bij het onderste punt en laat het draaien, dan bij de 2 uur en 8 uur punten en laat het maar draaien.Zie je dat je de omtrek van een BOL hebt gedefinieerd? Door projecties van jezelf in al die verschillende richtingen heb je vanuit een centraal punt een BOL gecreëerd.
Hoewel we verder kunnen gaan met rechte lijnen is het veel eenvoudiger om gebogen lijnen te gaan gebruiken en in dit geval cirkels. De reden hiervoor is dat het veel gemakkelijker is om de radius van een cirkel te gebruiken, waarbij de constante "1" tot in perfectie te hanteren is.

Wanneer we eenmaal een cirkel hebben dan kunnen we die constante gebruiken om een serie verhoudingen te ontwerpen die veel meer voorspelbaar zijn. Je zult het wel merken als we verder gaan. Daarom gaan we na de octaëder verder en gebruiken voortaan alleen nog maar cirkels waarvan je natuurlijk wel door hebt dat het eigenlijk bollen zijn.
OK, je bevind je op dit moment precies in het midden van de bol die jij zojuist gecreëerd hebt.

Vanuit dit middelpunt heb je één beweging geleerd en nu gaan we die beweging herhalen. De volgende stap is om je te verplaatsen naar de omtrek van de cirkel. Het maakt niet uit op welk punt van de omtrek je begint, maar in ons voorbeeld gaan we naar het middelste punt boven op de omtrek.


InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op woensdag 11-06-2008 om 23:10:04
Twee bollen: "Vesica Pisces"Het enige wat je echt moet weten om dit te kunnen is een andere cirkel te maken. Daartoe plaats je de punt van je passer op het bovenste middelpunt van de omtrek van de eerste cirkel en maak een cirkel met dezelfde radius als de eerste cirkel. Hierdoor gaat de omtrek van de nieuwe cirkel dwars door het centrum van de eerste cirkel en er onstaat een nieuwe vorm die we de "Vesica Pisces" noemen (=vissenoog). Deze vorm wordt als een van de belangrijkste vormen beschouwd en men zegt dat het de morfogenetische structuur van licht is.Je hebt nu twee in elkaar grijpende bollen gecreëerd. En als je er naar kijkt, zie ze dan als twee zeepbellen die aan elkaar vastzitten. Verplaats je nu in gedachten naar het bovenste punt van de twee zeepbellen en kijk dan naar beneden. Dan zie je een cirkel binnen een cirkel. De buitenste cirkel heeft de grootste omtrek. De binnenste cirkel onstaat uit het gebied waar de twee zeepbellen elkaar raken, op een plaats waar de bellen niet zo breed zijn. Dit vormt de middellijn van waaruit je heel nauwkeurig de volgende vijf stappen gaat uitvoeren.Drie cirkels

Verplaats jezelf nu naar een nieuw punt op de cirkel (we hebben het linkerpunt van de Vesica Pisces gebruikt) en dit punt gebruik je als nieuw middelpunt voor je volgende cirkel.
Plaats je passerpunt erin en maak een derde cirkel met dezelfde radius als de andere twee. Let erop dat je precies door de middelpunten van de andere twee cirkels gaat.Vier cirkels

Ga nu naar het onderste punt van de nieuwe Vesica Pisces en dat wordt je nieuwe middelpunt voor de vierde cirkel met dezelfde radius.
Je hebt nu vier cirkels die eigenlijk een tweedimensionale weergave van bollen zijn.Vijf cirkels

Herhaal hetzelfde om de vijfde cirkel te maken.Zes cirkels

Doe dat ook voor de zesde cirkel.Seed of Life

Maak nu nog een cirkel en je hebt nu zeven cirkels (bollen) die tezamen de "Seed of Life" vormen. Heb je gezien dat er na de zevende cirkel geen ruimte meer over was en de lijnen perfect passen?
Deze tekening is de eerste fase van een zich steeds uitbreidende geometrische patroon die alle geometrische patronen creëert die nodig zijn om de piramiden te ontwerpen, een bloem te laten groeien, ons lichaam te laten groeien, of zelfs een sterrenstelsel te creëren en nog veel meer.
Dit is een werkelijk geometrisch verbazingwekkend patroon en in feite is het de morfogenetische structuur van de werkelijkheid zelf.

>>>>>>>
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op woensdag 11-06-2008 om 23:30:59
Tweede rotatie

Wanneer je dit patroon naar buiten toe herhaalt, krijg je nog zes cirkels erbij wiens middelpunten op de buitenste punten van de Vesica Pisces liggen.
Dit resulteert in 13 cirkels na de tweede rondgangEgg of LifeVervolgens wis je alle binnenste lijnen en laat je alleen de lijnen van de omtrek van de buitenste zes cirkels staan en de middelste cirkel. In bolvorm ziet het eruit als een driedimensionaal object die je in je handen kunt houden. Het bestaat uit 8 bollen (de 8e bol is verborgen aan de achterzijde). Deze 8 bollenvorm wordt de "Egg of Life" genoemd. Dit patroon bevat de bouwstenen van het leven zoals wij die kennen.

Maak nog één keer een rondgang en je creëert een totaal van 19 met elkaar verbonden cirkels (bollen). Je hebt zojuist de Flower of Life gemaakt!Flower of Life

Dit patroon is bekend als de Flower of Life, zogenoemd omdat het gezien wordt als beeldspraak van een boom.
Denk eens aan een fruitboom die bloesems maakt, die in zich het zaad van het beeld van de boom bevatten, die op hun beurt weer het fruit maken die dat zaad bevatten en het proces begint weer van voren af aan. Omdat dit geometrische patroon dezelfde eigenschappen heeft, wordt het de Flower of Life genoemd en het ziet er ook uit als een bloem. Dit symbool wordt overal ter wereld gevonden, op de muren van oude Egyptische tempels en in vele andere mystieke plaatsen.In onze workshops zullen we zien dat deze afbeelding onnoemelijk veel informatie bevat, eigenlijk bevat het alle informatie over de harmonischen van muziek, licht, geluid, groeipatronen van planten en dieren, zelfs de omtrekkende beweging van de planeten en de evolutie van alle sterren en sterrenstelsels kunnen in dit eenvoudige patroon teruggevonden worden.
Ga je verder met de gedeeltelijk gevormde cirkels op de rand van het Flower of Life patroon, dan zul je 13 hele cirkels ontdekken. Ga je daarna bepaalde lijnen binnen het Flower of Life patroon wissen en laat je alleen de 13 volledige cirkels staan, dan ontstaat er een patroon die men de "Fruit of Life" noemt.Fruit of LifeVerborgen voor het gewone oog zitten binnen dit Fruit of Life patroon de vijf meest elementaire vormen, die men ook wel de Platonische Vormen noemt.Om deze Platonische Vormen tevoorschijn te halen moeten we mannelijke energie toevoegen. Tot nu toe hebben we alleen met cirkels gewerkt, oftewel vrouwelijke energie.
Wanneer we nu mannelijke energie toevoegen, in de vorm van rechte verbindingslijnen tussen de centra van iedere cirkel, dan ontdekken we één van de eerste meester geometrische systemen van leven. Deze vorm is door het gehele universum bekend onder de naam METATRON's KUBUS.

Metatron's KubusGefeliciteerd! Je hebt zojuist jouw eerste stappen op dieper inzicht in deze geheime geometrische code gezet.

Je hebt nu door middel van visualisatie de oude geheime, geometrische code uitgetekend, een originele blauwdruk voor driedimensionale structuren, precies zoals de ingewijden van de Oude Mysteriescholen eens hebben gedaan. Heel, heel erg lang geleden hebben wetenschappers de kennis die wij nu hebben in code vastgelegd, maar deze ingewijden hadden reeds de essentiële patronen van deze geometrie al ontcijferd.
Wij moeten weten dat deze ontdekking niet het eindstation van kennis is, maar slechts het allereerste begin daarvan, de eerste wankele schreden op een lange glorieuze reis.


De Platonische vormen


In Metatron's Kubus zijn vijf vormen en bewegingen aanwezig die in het Universum zeer bijzonder zijn. Het meest bekend is de kubus met zes zijden; de tetraëder met vier zijden; de octaëder met acht zijden; de dodecaëder met twaalf zijden en tenslotte de icosaëder die twintig zijden heeft.Elk van deze vormen heeft iets bijzonders dat geen enkel andere vorm in het universum bezit. Ze hebben bepaalde eigenschappen. Een van die eigenschappen is dat ze maar één buitenmaat hebben, één vlaktemaat en slechts één hoekmaat hebben en dat alle punten de omtrek van een bol raken. Alleen deze vijf vormen voldoen aan deze criteria.
Alhoewel deze Platonische vormen uiteindelijk naar Plato vernoemd zijn, bestonden ze al vanaf het allereerste begin in ons sterrenstelsel. Sommige geleerden geloven dat Plato zijn informatie van Pythagoras kreeg, die op zijn beurt weer verklaart dat hij veel van dit soort informatie van onder de piramiden in Egypte heeft gekregen. Archeologen hebben enkele van deze vormen in steen gekerfd gevonden die ouder zijn dan 20000 jaar. Terwijl je hun aanwezigheid overal in het Universum terugvindt, weet niemand waar ze vandaan komen.

Wanneer je bepaalde lijnen binnen Metatron's Kubus weglaat dan ontdek je een kubus. Kun jij naar Metatron's Kubus kijken en dan de kubus in je gedachten natekenen?Laat je daarentegen bepaalde lijnen van de driehoeken weg dan blijft er een stertetraëder over.Ga je de vlakken van de stertetraëder op een bepaalde manier inkleuren dan ontstaat er een holografische afbeelding van twee in elkaar grijpende tetraëders.Wanneer binnen Metatron's Kubus weer andere bepaalde lijnen weggelaten worden, dan ontstaat er een octaëder die in zich de gulden rechthoek en een kubus bevat.Deze octaëder, die uit twee precies tegenover elkaar liggende vierzijdige piramiden bestaat, kan zodanig gedraaid worden dat het een driehoek wordt en met een zekere precisie kun je er ook een gelijkzijdige rechthoek in ontdekken.


Wanneer je nog verder gaat met het weglaten van lijnen binnen Metatron's Kubus dan verkrijg je een icosaëder.
Een icosaëder heeft twee pentagonale (vijfhoekige) kapjes en tien driehoeken in het middengedeelte. Elke lijn in deze tekening is gebaseerd op de Phi verhouding (gulden regel) en elkaar kruisende patronen. Elke lijn die een verbinding vormt is een lijn die gebaseerd is op de gulden snede.We hebben nu vijf vormen die uit Metatron's Kubus komen en die op zijn beurt weer uit de Fruit of Life kwam, die uiteindelijk voortkwam uit de Flower of Life.

Als wij naar de getallen binnen de Platonische Vormen kijken dan zien we een interessante symmetrie.De tetraëder heeft 4 hoeken, 4 vlakken en 6 zijden.
De kubus heeft 8 hoeken, 6 vlakken en 12 zijden.
De octaëder heeft 6 hoeken, 8 vlakken en 12 zijden.
De dodecaëder heeft 20 hoeken, 12 vlakken, 30 zijden.

Verbind je de middelpunten van de dodecaëder dan krijg je een icosaëder die 12 hoeken heeft, 20 vlakken en 30 zijden kent.

Volgens de Oude Mysterie Scholen en ook volgens Pythagoras stond de tetraëder of piramide voor het element vuur, of het nu drie, vier of vijf zijden had. Piramide betekent "vuur in het midden".
De kubus staat voor aarde oftewel materie; de octaëder voor lucht; de icosaëder voor water; de dodecaëder voor ether. De bol staat voor leegte.
De wijzen uit de Oudheid zeiden dat het Universum uit zes elementen opgebouwd is: leegte, vuur, aarde, lucht, water en ether. En ieder van deze elementen hebben een vorm die daarmee overeenkomt, zoals met alles. In dit geval zijn het de primaire vormen van het Universum.
Dus deze zes vormen: de bol, de tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder zijn de grondbeginselen van de aloude geometrische code en de universele bouwstenen van het leven, waar dan ook.

Deze oude geometrische vormen komen overal in ons leven tegenkomen, in sneeuwvlokken en kristallen, in atoomstructuren en in celdeling.

De oude Meesters laten ons zien hoe reizigers van verafgelegen sterrenstelsels een diepere kennis hebben van de geheime coderingen binnen de stertetraëder, van bewegingen om zichzelf door ruimte en tijd te verplaatsen.
_Osiris_
Das Eisern Händschen
Gepost door _Osiris_ op woensdag 11-06-2008 om 23:32:41
vet man vet
----------------------------------------
did you call me the N word? you did not just call me the N word, im no noob!
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op woensdag 11-06-2008 om 23:58:02


Hiernaast zie je een Flower of Life symbool dat het meest veelbetekende symbool in de Sacred Geometry is. En in dit symbool ligt de blauwdruk voor de gehele schepping. Sacred Geometry is een universele taal die het ons mogelijk maakt om toegang te verkrijgen tot zeer oude kennis die opgeslagen ligt in onze cellen. Het stelt ons in staat om de wijsheid van culturen die onze aarde al heel lang geleden verlaten hebben te begrijpen. Het is de sleutel om de aard en de waarde van kleur en geluid te begrijpen. Het voorziet in communicatie met wezens van andere werelden en dimensies. En, misschien wel het belangrijkste, Sacred Geometry geeft een volledig inzicht en ervaring in de voortdurende creatie van onze toekomst en het bespoedigt het ascensionproces.
Deze Sacred Geometry is in 44-2 chromosomen weergegeven in elke cel van ons lichaam, door de gehele natuur, het zonnestelsel en het universum. Inzicht en het werken met deze gewijde figuren zal een vergeten, oude manier van ademhalen in herinnering brengen en tevens een hogere functie geven aan onze pijnappelklier (3e oog).
Deze ademhaling die 13000 jaar geleden op Aarde werd beoefend, is de sleutel tot het juiste gebruik van de Mer-Ka-Ba, ook het 'Voertuig voor Ascensie' genoemd.
De Mer-Ka-Ba is een kristallijn energieveld die specifieke geometrische vormen in elkaar verenigt en die rondom het menselijk lichaam een doorsnede heeft van 18 meter.
Wanneer je deze Mer-Ka-Ba activeert dan ontstaat er een dieper contact met jouw Hoger Zelf, het beschermt je wanneer de planeet door het punt van transformatie heen gaat en het geeft je meer kracht op ieder vlak van jouw leven. Je zult beter in staat zijn om anderen en jezelf te genezen. En wat het allerbelangrijkste is, het zal jouw innige verbinding met God weer voelbaar maken.

Zo'n 13000 jaar geleden wisten wij iets meer van onszelf maar zijn dat sindsdien totaal kwijtgeraakt. Wij wisten dat het geometrische energieveld rondom ons lichaam op een bepaalde manier actief gemaakt kon worden en dat die ook gekoppeld is aan onze manier van ademhalen.
Deze energievelden draaiden op bijna de snelheid van het licht rondom ons lichaam, maar ze gingen steeds langzamer draaien en na onze val in bewustzijn vielen ze tenslotte helemaal stil. Zodra deze velden weer geactiveerd worden en weer beginnen te draaien, dan wordt het een Mer-Ka-Ba genoemd en zijn toepassingen in deze Werkelijkheid van bestaan zijn onbegrensd. Het geeft ons een uitgebreider kennis van wie we werkelijk zijn, het brengt ons met hogere bewustzijnsniveaus in verbinding en herstelt ons geheugen voor wat de oneindige mogelijkheden van ons Zijn betreft.Een gezond draaiende Mer-Ka-Ba is 15 tot 18 meter in doorsnede, afhankelijk van jouw lichaamslengte. De omwenteling van een draaiende Mer-Ka-Ba kan je met de juiste meetapparatuur op een computerscherm zichtbaar maken en zijn vorm is ongeveer gelijk aan een infrarood warmtebeeld van het sterrenstelsel, dezelfde vorm als van een 'vliegende schotel'.Het woord Mer-Ka-Ba is uit drie kleinere woorden opgebouwd namelijk Mer, Ka en Ba die zoals wij ze gebruiken uit het oude Egypte stammen. In een andere taal wordt het ook uitgesproken als Merkabah, of ook als Merkava of als Merkavah.
Er bestaan verschillende manieren om het uit te spreken maar in het algemeen kun je het als drie losse woorden uitspreken, dus met gelijke klemtoon op elk woord.
"Mer" wijst op een speciaal soort licht dat alleen in Egypte bekend was tijdens de 18e Dynastie. Het zag er uit als twee tegengesteld aan elkaar draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte, die je door middel van bepaalde ademhalingstechnieken kon opwekken.
"Ka" wijst op de individuele geest van de mens.
"Ba" wijst op de interpretatie die deze geest van de mens heeft op zijn/haar eigen werkelijkheid. In onze werkelijkheid wordt "Ba" meestal gezien als het menselijk lichaam oftewel de fysieke werkelijkheid. In andere werkelijkheden waar de geesten geen lichamen hebben, wijst "Ba" op hun beeld of hun interpretatie van de werkelijkheid zoals zij die beleven.

De Mer-Ka-Ba is een tegengesteld draaiend lichtveld dat de geest en het lichaam tegelijkertijd beïnvloedt.
Het is een voertuig dat geest en lichaam (of beeld van de werkelijkheid) van de ene wereld naar de andere wereld kan brengen. Of van de ene dimensie naar de andere dimensie. En eigenlijk is de Mer-Ka-Ba nog veel meer dan alleen dit, omdat het ook nog werkelijkheden kan creëren als zowel door werkelijkheden kan bewegen. Voor ons doel echter zullen we ons hoofdzakelijk gaan bezighouden met de eigenschap van een interdimensionaal voertuig (in het Hebreeuws betekent Mer-Ka-Vah ook 'voertuig') dat ons zal helpen om ons weer terug te brengen naar onze originele hogere staat van bewustzijn.

Voor alle duidelijkheid, de terugkeer naar onze originele staat is een geheel natuurlijk proces dat zowel gemakkelijk als moeilijk kan verlopen en dat is weer afhankelijk van ons geloofssysteem.
Bedenk wel dat het absoluut niet voldoende is om alleen maar kennis te hebben van de technische werking van de Mer-Ka-Ba, zoals bijvoorbeeld het corrigeren van de ademhaling of geestelijk inzicht in onze oneindige verbinding met alle patronen van het leven.


Er is op zijn minst één andere factor die zelfs belangrijker is dan de Mer-Ka-Ba en dat is de kennis en het inzicht én de beleving van Goddelijke Liefde.
Alleen door middel van Goddelijke Liefde, soms Onvoorwaardelijke Liefde genoemd, is de Mer-Ka-Ba in staat om een levend lichtveld te worden. Zonder deze Onvoorwaardelijke Liefde is de Mer-Ka-Ba niet meer dan een machine, en wel met zulke beperkingen dat het niet in staat zal zijn om de geest terug naar Huis te brengen, om de hoogste staat van bewustzijn te bereiken, daar waar geen niveaus meer zijn.
We moeten in staat zijn om Goddelijke Liefde te ervaren én tot uitdrukking te brengen om een bepaalde dimensie te bereiken en nog verder, want de wereld gaat met grote snelheid in de richting van die speciale plaats.
We raken steeds verder verwijderd van het punt van afscheiding, waar we onszelf nog zien als opgesloten in een lichaam en van daar uit naar buiten zitten te kijken. Deze manier van beleving van de werkelijkheid zal zeer spoedig verdwenen zijn en vervangen worden door een andere manier van werkelijkheidsbeleving, waar we ons volledig één voelen met Al Wat Leeft.
En dit gevoel zal steeds sterker worden naargelang wij steeds verder gaan door ieder gedeelte van onze reis naar Huis.

En deze links over de gulden snede, Fibonacci-reeks:

http://www.kennislink.nl/web/show?id=173216

http://www.kennisnet.nl/vo/scholier_havovwo_perdagwijzer/fibonacci/html/pdf/infoblad.pdfKlik op dit plaatje om op ware grootte te zien.
Klik op dit plaatje om op ware grootte te zien.


[ Dit bericht is gewijzigd door op 12-06-2008 @ 00:13:50 ]
Swike
Newskool
Gepost door Swike op vrijdag 13-06-2008 om 04:47:55
Zodra ik terugkom van mijn vakantie ga ik dit doorlezen, lijkt me mad interessant namelijk.
KVOD.
----------------------------------------
He that would live in peace and at ease, must not speak all he knows, nor judge all he sees.
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op vrijdag 13-06-2008 om 15:43:50
En al deze shit is zo wonderlijk..Dat er in genesis staat dat God eerst de man schiep en daarna de vrouw.. Daarmee worden volgens mij bedoeld, de rechte lijnen die je eerst nodig hebt (Mannelijk) om een perfecte bol (Vrouwelijk) te creeren.. Als basis van al het geschapene..

En zo moet je veel meer van wat in de bijbel staat benaderen..
De bijbel is een heel wijs boek eigenlijk, alleen zwaar misbruikt en verkracht door de jaren heen..
Iminic
DE LAUWREAAT
Gepost door Iminic op vrijdag 13-06-2008 om 23:30:03
Zucht. InnerDialogue, ik hoop niet dat je alles gelooft wat je hier post...
Al die quasi-wetenschappelijke "bewijzen" voldoen gewoon niet.
Tevens heeft dit meer wat weg van religie dan van filosofie.
Maar goed ik houd mijn mond hier over.
----------------------------------------
It's a celebration, bitches, I just got back.
Mistletoe in my backpocket: kiss my ass. - Rocknesssss
spelbreker
No Probz
Gepost door spelbreker op zaterdag 14-06-2008 om 04:31:55
ik zal binnenkort ook eens de tijd nemen om het door te elzen
V.I.P.
California dreamin'
Gepost door V.I.P. op zaterdag 14-06-2008 om 10:38:35
Quote:
InnerDialogue schreef op 13-06-2008 @ 15:43
En al deze shit is zo wonderlijk..Dat er in genesis staat dat God eerst de man schiep en daarna de vrouw.. Daarmee worden volgens mij bedoeld, de rechte lijnen die je eerst nodig hebt (Mannelijk) om een perfecte bol (Vrouwelijk) te creeren.. Als basis van al het geschapene..


Dat verhaal wat in de bijbel staat over de schepping van Eva is een vertaalfout (waarom zou het uit een rib gebeuren, het is niet zo dat mannen minder ribben hebben oid). In veel oude mythologische verhalen uit die tijd (oa bij de Grieken) waren mannen en vrouwen één wezen, en zaten ze aan elkaar. Eva werd dus niet geschapen, maar eerder losgemaakt van Adam.

Maar dit heeft idd met filosofie niet zoveel te maken
----------------------------------------
I've tried Shakespeare, respect due dere
But did is de stuff I like
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op zaterdag 14-06-2008 om 12:47:08
Het is immers ook allemaal beeldspraak, zien jullie de symboliek dan niet?

Alsof ik het scheppingsverhaal geloof, je moet alleen kunnen inzien waarom het toentertijd zo geschreven is..

Maar die symmetrie klopt verder gewoon als een bus..

En dat laatste stuk over de merkaba, daar heb ik natuurlijk ook gerede twijfel over, logisch, maar ik heb zelf ''bovennatuurlijke'' shit meegemaakt en ik ben echt geen luchtloper ofzo, en het is ook hartstikke goed om sceptisch te zijn; dat werkt ook zeker als een filter voor de waarheid, maar je moet tegelijkertijd ook voor alles open kunnen staan, daar is echt niets mis mee..

En geef mij eens een reden waarom dit niets met filosofie te maken heeft?
[ Dit bericht is gewijzigd door op 14-06-2008 @ 12:49:08 ]
mixxman
Gepost door mixxman op zaterdag 14-06-2008 om 12:59:18
ach waarom nadenken over hoe het leven in elkaar steekt. Al dat grote denkwerk leidt tot het verzinnen van ingewikkelde constructies die uiteindelijk als een lul op een drumstel slaan. Ik hou me gewoon lekker met mezelf bezig en probeer er wat van te maken. Sommige vragen kennen geen antwoorden, degene die ze zoeken vinden altijd hun eigen waarheden. Ik kan heel goed leven met het onzekere aspect en ben er ook van overtuigd dat wij niet zullen achterhalen wat er nu precies is. Ik weet zeker dat al dit soort theorieen uiteindelijk hersenspinsels zijn, zoeken naar antwoorden en altijd weer met een eigen waarheid aan komen. Iets als religie vind ik absurt. Bijvoorbeeld het christendom, kijk ik ben gewoon een normale jongen die werkt, zn jointjes rookt en gewoon rustig het leven doorgaat. Waarom zou ik dan na mijn dood voor eeuwig moeten branden in de hel? Dat gaat toch buiten alle proporties, alleen daarom al weet ik 100% zeker dat het allemaal verzinsels zijn. Er zijn nog veel meerdere dingen die dat aantonen, maar heb geen zin meer om te typen.
----------------------------------------
HEIDI, HEIDi, HEIDI, HEIDi, Ho
Jspr
Gepost door Jspr op zaterdag 14-06-2008 om 13:05:58
amen


je hebt het precies goed verwoord
[ Dit bericht is gewijzigd door op 14-06-2008 @ 13:25:55 ]

----------------------------------------
http://img80.imageshack.us/img80/6913/laughq.jpg
Gizzle
Onid/Flowëtisch
Gepost door Gizzle op zaterdag 14-06-2008 om 13:38:01
Juist juist juist.. het verlossende woord!
----------------------------------------
Basic Instructions Before Leaving Earth'
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op zaterdag 14-06-2008 om 13:53:02
Ik hoop niet dat je impliceert dat ik gelovig ben op een bijbelse manier ofzo, absoluut niet, maar ik bedoel alleen dat de bijbel niet zo achterlijk is als ie lijkt..
Dat de dingen die er instaan alleen symbolisch bedoeld zijn, maar wel érgens op slaan..
Hierboven probeerde ik uit te leggen hoe genesis waarschijnlijk bedoeld is, meer niet..

Ook ik ben een ''gewone'' jongen die van z'n biertje, z'n jointje, z'n muziekje en z'n escapades houdt, en ik kan ook prima leven met het idee dat we er al dan niet achter komen wat ons ''echte'' doel is in het leven..

Maar ik geloof simpelweg niet dat alles maar toeval is, wij een toevallige samenloop zijn van vloeistoffen en reacties, daarvoor is het heelal té perfect strak uitgelijnd..
Dan is de kans dat een orkaan van willekeurig puin een compleet werkend vliegtuig inelkaar draait even groot..

Er is iets wat wij niet met blote ogen kunnen zien dat meer weet, bijv. de blueprint met alle codes voor het leven..
(als jij een pit van een appel doorsnijdt zie je niets, maar er moet ergens informatie opgeslagen liggen die die pit kan laten uitgroeien tot een appelboom.)

Ik hoef er echt niet persé achter te komen hoe alles zit..
Daar zijn wij als mens miss. toch te beperkt voor.
Maar als het zou kunnen, zou dat toch iets heel moois zijn..

Ik denk dat ik het hierbij laat, heb nog genoeg te doen op m'n studio PC.. Een koude hertog, wat groente en m'n zolderkamer volstaan voor mij voorlopig als volgende missie..

Fijn weekend allemaal en ik hoop dat iemand iets gehad heeft aan die info en anders maar niet..

Pies aut
Iminic
DE LAUWREAAT
Gepost door Iminic op zaterdag 14-06-2008 om 19:12:31
Ik vind het leuk om te zien dat er kennelijk te spreken valt van een "ons" doel; een gemeenschappelijk doel van de mens als collectief.
Ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat het bestaan in het algemeen überhaupt met een reden is. We bestaan niet als doel voor iets. We zijn ook niet het doel geweest van evolutie.
Een toevallige opeenvolging van omstandigheden heeft gezorgd voor ons bestaan.

De enige manier waarop de mens een gemeenschappelijk doel zou hebben, is wanneer elk individu eenzelfde doel zou hebben - zoals bijvoorbeeld het het hebben van een gelukkig leven. Maar dan spreken we uiteraard over het doel in het leven van een individu en niet over het doel van het bestaan van de mens als collectief.
----------------------------------------
It's a celebration, bitches, I just got back.
Mistletoe in my backpocket: kiss my ass. - Rocknesssss
Ziek
gombeat
Gepost door Ziek op zaterdag 14-06-2008 om 21:38:52
Iminic, als je het vergelijkt met bijv. hersenen, zouden we samen een doel kunnen bereiken.

Daar bedoel ik mee dat een hersencel op zichzelf niet veel uitvoert, net als de mens.
Samen zorgen die hersencellen voor wel degelijk íets. Maar dat zou je niet weten als je één hersencel naast je zou hebben liggen(als dat zou kunnen).

Wat ik wil zeggen is: de mens/mensheid hoeft niet te betekenen wat het lijkt. Net als bacteriën waarschijnlijk, weten wij ook niet wat wij 'aanrichten' of uitvoeren in dit grotere geheel.

En zo kom ik vaak bij het idee dat alles oneindig groot, en oneindig klein zou kunnen zijn. Misschien zijn wij iets als bacteriën, die zo'n grote wereld om zich heen(wij dus) niet kunnen bevatten, maar er wel verandering in aanbrengen en shit. Wij zijn dan de 'bacteriën' van een groter geheel. Zo heeft die kleine bacterie of elk ander microscopisch iets, ook weer zijn bacteriën.

Uiteindelijk is t gewoon gissen haha. Oh en hierboven is geen waarheid ofzo, je kan t zo bekijken.
Snacky Gepost door Snacky op maandag 16-06-2008 om 13:27:32
Quote:
InnerDialogue schreef op 14-06-2008 @ 13:53
Ik hoop niet dat je impliceert dat ik gelovig ben op een bijbelse manier ofzo, absoluut niet, maar ik bedoel alleen dat de bijbel niet zo achterlijk is als ie lijkt..
Dat de dingen die er instaan alleen symbolisch bedoeld zijn, maar wel érgens op slaan..
Hierboven probeerde ik uit te leggen hoe genesis waarschijnlijk bedoeld is, meer niet..


Pies aut


gast, je wil me dus vertellen dat je nog nooit van de anunaki heb gehoord? ik weet niet of je het je beseft, maar genesis, oh en overigens alle andere vormen van geloof, vinden daar hun oorsprong, de gehele genisis is terug te vinden op de soemerische kleitabletten, inclusief namen, maar dan het volledige verhaal geloven zijn gewoon een vrij slechte rip-off van het anunaki verhaal, niet dat ik dat verhaal wel geloof hoor maar goed..
----------------------------------------
I'll piss on your mpc, give you a urine sample
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op dinsdag 17-06-2008 om 00:47:16
Ik ken die verhalen wel..
Niburu, Nefilim en al dat..

Maar goed, om eerlijk te zijn weet ik het ook allemaal niet..
Ik ''geloof'' niets, ik probeer te weten..
zeker weten bestaat denk ik nooit..
Vandaar dat ieder een beetje z'n eigen waarheid creeert..

Iets in mij twijfelt over de evolutietheorie..
Ik denk wel dat de kosmos evolueert, maar niet dat elke potentie aanwezig is..
We zijn geen toevallige ontspruiting van zomaar vloeistoffen..
(En hoe kan er zich uit ''dode materie'' een levend organisme ontwaken? Opeens? Vanaf welk punt?

Er moet toch iets zijn, een energie, of onzichtbare rekensom, weet ik veel, wat wij niet kunnen zien?
Bestaande naast, en net zo fundamenteel voor het leven als materie?

Er is vast wel een natuurkundige, zeg kosmische wet, waarlangs dit alles zijn weg moet vinden; als je je écht bewust van de natuur wordt met al haar levensvormen, haar schoonheid, patronen enz.

dan klopt het gewoon net iets té..

Ik weet niet eens wat ik er precies mee wil zeggen,
ik hou er gewoon van om na te denken over die shit..
dat doe ik al zolang ik me kan heugen..
En dat verhaal van Ziek dig ik ook wel, dat soort shit bedenk ik me nou ook altijd..

Gewoon lekker voor veel dingen openstaan..

We weten helemaal geen fuck![ Dit bericht is gewijzigd door op 17-06-2008 @ 00:52:39 ]
Jere Gepost door Jere op dinsdag 17-06-2008 om 01:12:23
Ik ben zelf ook wel van het filosoferen, niet van het noteren.
Ik praat liever en raak zo verdwaald in een meestal uren durende spiraal. Met als conclusie na de meeste mindbreakers dat verstand op 0 zetten en losgaan op harde hiphop toch veel nuttiger is.
----------------------------------------
www.jere-me.com
spelbreker
No Probz
Gepost door spelbreker op dinsdag 17-06-2008 om 01:19:47
Quote:
InnerDialogue schreef op 17-06-2008 @ 00:47


Er moet toch iets zijn, een energie, of onzichtbare rekensom, weet ik veel, wat wij niet kunnen zien?
Bestaande naast, en net zo fundamenteel voor het leven als materie?


inmaterie, je geest en shit
antwoorden kun je vinden over jezelf, niet over de hele wereld
er zijn mensen die meer weten dan wij, de burgerklasse, daar ga ik 100% vanuit, kan je je inmaterie controleren wie weet gaat er dan pas een hemel en hel ontstaan

ach speculatie wordt ik zo gek van, als je genoeg fantasie hebt zou ik er maar neit al te veel overnadenken, zijn mensen gek van geworden
intelligent vermogen en nieuwschierigheid is goed maar obsessie nooit..
Xflipit
Listen To Me
Gepost door Xflipit op dinsdag 17-06-2008 om 23:48:34
Quote:
InnerDialogue schreef op 14-06-2008 @ 13:53


Er is iets wat wij niet met blote ogen kunnen zien dat meer weet, bijv. de blueprint met alle codes voor het leven..
(als jij een pit van een appel doorsnijdt zie je niets, maar er moet ergens informatie opgeslagen liggen die die pit kan laten uitgroeien tot een appelboom.)


Pies aut


Die informatie noemt men DNA, voor de volledigheid.
Maar ik begrijp waar je heen wilt.

'de blueprint met alle codes voor het leven..'
hier veronderstel ik dat je bedoeld de blueprint waar op staat in welke vorm de bouwstenen van DNA zich moeten schikken om leven te vormen.
Maar dat is dan weer dezelfde vraag als : waar komt alles vandaan.
Met die shit hou ik me niet bezig, word ik paranoia van.


----------------------------------------
Sean is a rapper but rapping is lame.
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op donderdag 19-06-2008 om 22:50:40
Maar het leuke van DNA is dat we daar slechts een paar procent van begrijpen.. de rest noemt men junk-DNA en daar heb ik laatst een heel stuk over gelezen, heb heel veel boeken, maar heb ze uitgeleend aan mn broertje, maar als ik ze terug heb zal ik wat droppen..
Skiz
Big Pimpin'
Gepost door Skiz op vrijdag 20-06-2008 om 09:12:11
@innerdialog: je maakt er wel een interessant hoekje van iig.

over je naam, hoe weet je zeker dat je geen innermonologue is?
----------------------------------------
myspace
InnerDialogue
Gepost door InnerDialogue op vrijdag 20-06-2008 om 16:05:54
Haha, zat ik laatst ook aan te denken..

Maar inner en monoloog is dubbelop..
Dan had het puur Monologue moeten zijn..

Het was meer bedoeld in de trant van een fictieve situatie van twee persoonlijkheden binnen in mij (het goede vs. het kwade / De scepticus vs. de naieveling enz..)

Uiteraard bedacht in een knetterstonede toestand; je moet toch wat?

Gelukkig is het maar een online-naampje..


prime
P.R.I.M.E.
Gepost door prime op vrijdag 20-06-2008 om 17:54:30
mooi punt van innerdialogue over die onzichtbare kracht achter alles. het hele punt is dat we tegenwoordig teveel worden overspoeld met allerhande informatie en prikkels dat we simpelweg die dingen niet kunnen of willen ervaren. ik ben er achtergekomen dat de wereld energie is.

je gaat ook geen berg beklimmen als je zwaar brak bent.
[ Dit bericht is gewijzigd door op 20-06-2008 @ 17:58:57 ]

----------------------------------------
betta believe that
Jere Gepost door Jere op vrijdag 20-06-2008 om 19:54:41
Quote:
prime schreef op 20-06-2008 @ 17:54
je gaat ook geen berg beklimmen als je zwaar brak bent.


Daar zit je fout m'n vriend
----------------------------------------
www.jere-me.com
prime
P.R.I.M.E.
Gepost door prime op vrijdag 20-06-2008 om 23:16:21
niet de everest lijkt me maar daar ging het niet om
----------------------------------------
betta believe that
Anima
Gepost door Anima op zaterdag 21-06-2008 om 02:27:29
Gewoon doen en onderweg ook een slok nemen
----------------------------------------
http://www.myspace.com/zeroloss
prime
P.R.I.M.E.
Gepost door prime op zaterdag 21-06-2008 om 17:28:02
dolletjes
----------------------------------------
betta believe that
Yeti
Gepost door Yeti op zondag 22-06-2008 om 18:58:40
Natuurlijk ben je geneigd te geloven dat het leven een doel moet hebben omdat alles in ons leven immers gedaan wordt om andere kleine doelen te bereiken.
Dus waarom zou de mensenheid als individu of als 1 geheel geen 'eind' doel hebben?
Maar...wat is dan het doel van de dieren??
Die zijn niet instaat te bedenken waarom en/of waarvoor zij leven.
Zij leven om te overleven.
Dus waarom zou de mensenheid dan een doel hebben??

Ik ken de bijbel niet...wordt daar eigelijk wel gesproken over dieren als individu en een eigen karakter of worden ze daar ook uitgebeeld als voedsel en vermaak zoals in de moderne wereld het geval is??
Finger
Gepost door Finger op zondag 22-06-2008 om 19:27:20
Ik snap sowieso niet waarom mensen een doel moeten hebben.
Just have fun in life.
[ Dit bericht is gewijzigd door op 22-06-2008 @ 19:28:41 ]
Superdoper
SD
Gepost door Superdoper op zondag 22-06-2008 om 19:32:01
Maar Finger, alles heeft een doel.

Anders zou je iets niet doen, of iets niet gebeuren.
----------------------------------------
Het zijn de stappen die ik zet die mijn weg bepalen, ik probeer mijn pad te volgen zonder af te dwalen. Je.K
Finger
Gepost door Finger op zondag 22-06-2008 om 19:38:22
Ik doel meer op de mensen die zoeken na het doel/nut van het leven.
Een eindeloze zoektocht naar een antwoord wat je toch niet vind.
Superdoper
SD
Gepost door Superdoper op zondag 22-06-2008 om 19:59:45
Nja vind ik niet man, ik ben er zelf niet mee bezig ofzo.
Ik leef me leven zoals het komt en probeer het beste er van te maken, gewoon chill.

Maar ik denk ik er nog wel een keer achter kom wat nou mijn doel in mijn leven is, nu zou ik dat nog niet weten natuurlijk ik begin net aan mijn pad.
----------------------------------------
Het zijn de stappen die ik zet die mijn weg bepalen, ik probeer mijn pad te volgen zonder af te dwalen. Je.K
Yeti
Gepost door Yeti op zondag 22-06-2008 om 20:24:46
Als individu heb je natuurlijk meerdere doelen die ook steeds aangepast worden namate je ouder wordt
Wat het doel van de mensheid is...volgens mij hetzelfde doel als dat van de dieren, overleven en voortplanten.
Superdoper
SD
Gepost door Superdoper op zondag 22-06-2008 om 20:27:32
als dat zo is, is de mensheid echt kk dom geweest tot nu toe.
----------------------------------------
Het zijn de stappen die ik zet die mijn weg bepalen, ik probeer mijn pad te volgen zonder af te dwalen. Je.K
Skiz
Big Pimpin'
Gepost door Skiz op dinsdag 24-06-2008 om 17:34:24
zonder je eenvoudigweg voort te planten zou je niet bestaan he.

ik geloof dan ook niet dat je bewustzijn al voor je geboorte bestond.
----------------------------------------
myspace
MuSS070
KNVB MAFIA!
Gepost door MuSS070 op dinsdag 24-06-2008 om 17:58:34
Er is geen geheim ingredïent, de kracht zit in jezelf
----------------------------------------
life is just life, who the hell gives a fuck
Özcan
cum suis!
Gepost door Özcan op dinsdag 24-06-2008 om 18:40:49
Het zou wat zijn als het blijkt dat de straling van GMS´s uiteindelijk, dus op lange termijn, zal leiden tot de meest bizare hersenaandoeningen bij mensen. Dan zullen we dus eigenlijk allemaal, van deze GSMgeneratie, tegelijk van lotje getikt zijn ....
----------------------------------------
Sekstape van mij met je moeder
Marsman Gepost door Marsman op dinsdag 24-06-2008 om 20:18:37
Dat denk ik niet. Niet iedereen komt immers evenveel met die straling in aanraking.

@ Skiz: Ik denk daar hetzelfde over. Je hersenen zorgen voor het feit dat je kan denken en zonder dat ben je niets. Dan heb je natuurlijk weer de mensen die zeggen dat er een ziel is in de vorm van een energie. Maar hoe vaag wil je het hebben..

@ InnerDiologue: "Ik denk wel dat de kosmos evolueert, maar niet dat elke potentie aanwezig is.."

Je bedoelt dat er niet alles mogelijk kan zijn in het hele universum? Waarom niet? Ik zou het me goed voor kunnen stellen, aangezien het universum waarschijnlijk oneindig is en er dus oneindig veel mogelijkheden zijn in bijvoorbeeld vormen van leven. De kans is in dat geval groot, en zelfs bijna 1, dat er ergens in dit universum nog een kereltje rondloopt die in princiepe een spiegel van jou is, die dan ook het zelfde leven leidt.

Vind het eigenlijk wel raar dat men zegt dat het universum oneindig groot is. Het is praktisch onmogelijk in onze ogen. Ik denk eerder dat er een soort kracht is dat ervoor zorgt dat je nooit aan het einde van alles komt als voorwerp/persoon. Dat is denk ik beter voor te stellen en geloofwaardiger. Maargoed.. Je kan wel gaan nadenken over die dingen, maar je schiet er uiteindelijk niets mee op, zoals velen voor mij dit al hebben gezegd.

Trouwens.. Leuk hoekje dit, had het nog niet gezien.
Quisha
Son of the soul
Gepost door Quisha op dinsdag 14-04-2009 om 18:29:28
Ik lees hier eerlijk gezegd heel veel dingen die niet zoveel met filisofie te maken hebben,
----------------------------------------
"Don't mind your competitiors, just do what you wanna do and what feels good!"
Locutus of Borg
Asura
Gepost door Locutus of Borg op dinsdag 14-04-2009 om 18:42:58
Het universum is eindig, het dijt sinds de big bang gigantisch uit maar het blijft eindig. Daarbuiten is er niks, moeilijk voor ons te bevatten, maar het is gewoon een leegte.

Over dat GSM geval, het heeft inderdaad invloed op ons.
Het is al bewezen dat het houden van je gsm in de buurt van je bed je REM-slaap ontregelt en je kortere REM-slaap ervaart, dat terwijl de REM-slaap het belangrijkste voor een goede en gezonde nachtrust is. Verder is het niet ondenkbaar dat GSM straling weldegelijk schade aanricht, het is uiteindelijk een soort straling dat sterk genoeg is om op lange termijn schade aan te richten. Daarbij komen nog de zendmasten die tevens straling uitzenden.
Tegenwoordig kom je toch genoeg straling tegen, maar GSM is toch wel de schadelijkste aangezien de schade van straling afhankelijk is bv. de afstand van zendbron tot jou...een GSM bij je oor houden is wel gevaarlijk dicht bij je hersenen bv., of in je broekzak e.d., mensen die rondom je bellen.
My 2 cents on this
Iminic
DE LAUWREAAT
Gepost door Iminic op dinsdag 14-04-2009 om 18:43:19
Huis-, tuin- en keukenfilosofie.
----------------------------------------
It's a celebration, bitches, I just got back.
Mistletoe in my backpocket: kiss my ass. - Rocknesssss
lay-on
Zeg maar Leon.
Gepost door lay-on op dinsdag 14-04-2009 om 19:04:21
kheb nu me toets filosofie
----------------------------------------
De dandy van die rapshit
Manuz
Zet die beat op repeat
Gepost door Manuz op dinsdag 14-04-2009 om 19:06:59
Sterkte
----------------------------------------
Jspr schreef op 02-04-2009 @ 16:33:26
"Aight, nouja dio en opposites is te gek aangezien ik dan toch al vrij lam rondwandel, en shit als mn nikies enzo is gewoon supertof dan."
Gaucho
bijna niet human
Gepost door Gaucho op dinsdag 14-04-2009 om 19:07:12
wajooo, wat gebeurd er als je doodgaat dan?
----------------------------------------
beng!
V.I.P.
California dreamin'
Gepost door V.I.P. op dinsdag 14-04-2009 om 19:28:39
hehe wat een onzin is dit topic

de naam 'hoekje' waardig
----------------------------------------
I've tried Shakespeare, respect due dere
But did is de stuff I like
 Index / Algemene zaken /   [Pagina: 1 2 3 4 [5] 6 7 ]
© 1998 - 2024 NLhiphop.nl. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved. Parsed in 0.0175 sec.